Privaatsustingimused

Printer-friendly versionPDF version

Andmekaitse ja privaatsustingimused

 

Käesolevad Photoexpress veebikeskkonna privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.photoexpress.ee asuva Photoexpress veebikeskkonna / mobiilirakenduse (edaspidi Veebikeskkond) haldaja, kelleks on Nordic Digital AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 6, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, Eesti tel 800 3686, e-post info@photopoint.ee, edaspidi Müüja), ja Veebikeskkonna kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi Veebikeskkonna kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Veebikeskkonna kasutamise üldiseid nõudeid.

Kasutajal on võimalik Veebikeskkonna vahendusel sõlmida Müüjaga leping Veebikeskkonnas pakutavate toodete ja teenuste (edaspidi ka Toode või Tooted) tellimiseks.

Enne Toote tellimist ja Teenuse kasutamist kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Müüjalt Tooteid tellida.

Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi Veebikeskkonna kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja GDPR, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.

Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua Veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Veebikeskkonnas tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Toodete edastamiseks ja kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.

Kolmandale isikule, kellega Müüja jagab Kasutaja andmeid kooskõlas Tingimustega ja GDPR-iga (nt analüütika, reklaamkanalid, kolmandad osapooled jne), kohustub Müüja tagama Kasutaja andmete samaväärse kaitse nagu Müüja kohustub rakendama Tingimustes.

Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Müüja andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist, nõusoleku tagasivõtmist ja/või muutmist saab taotleda oma Veebikeskkonnas toodud kontaktandmete kaudu ja e-posti info@photopoint.ee teel.

 1. Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.
 2. Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.
 3. Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua Veebikeskkonnas kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Veebikeskkonnas tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Toodete edastamiseks ja kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.
 4. Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale Veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.
 5. Müüjal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Müüja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.
 6. Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid Veebikeskkonna kasutamisel.
 7. Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Veebikeskkonna kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale Veebikeskkonnas müüdavaid Tooteid ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Tooteid ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Tooteid ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8) pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9) teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Toodetes ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.
 8. Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.
 9. Müüja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Tooteid Müüja nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult Müüja pakutavate Toodete müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Müüja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Müüja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta Veebikeskkonda, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Müüja või Müüja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.
 10. Müüja säilitab Kasutaja isikuandmeid seni, kuni see on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Müüja andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma Veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.
 11. Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.
 12. Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused ette näevad.
 13. Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Veebikeskkonna teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.
 14. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui Veebikeskkonda sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.
 15. Kui Kasutaja kasutab Veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.
 16. Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.
 17. Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.
 18. Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).
 19. Müüja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.
 20. Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale). Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed Veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.
 21. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab Veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.
 22. Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.
2024 Photopoint Kõik õigused kaitstud.     Tasuta infotelefon: 800 FOTO / 800 3686        Nordic Digital AS    Registrikood: 10240231    Tööstuse tee 6. Tõrvandi 61715 Eesti     E-mail: info@photopoint.ee